ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ

Τεχνολογικά συστατικά χαμηλής δοσολογίας χρήσης για βελτίωση της δομής της ζύμης , διάρκειας ζωής , μαλακότητας και άλλων χαρακτηριστικών