Μίγμα Donuts
Cake λεμονιού με κομμάιια 
Cake καραμέλας με κομμάτια 
Ουδέτερη βάση για αλμυρά cake και muffin
Μίγμα για πανετόνε