Αφορά περιορισμένη πρόσβαση σε συνταγές χρήσης και πληροφορίες προϊόντων μόνο σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.